LỊCH SỬ TRƯỜNG THCS CHÂU VĂN DƠ

 

     A- Tiểu sử Châu Văn Đơ:

Ông Châu Văn Đơ. Sinh năm: 1952.

 Quê  quán: Ấp Ngã Tư, Xã Khánh Hòa, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng (Nay là xã Vĩnh Hiệp)

Thành phần gia đình: Bần nông

Dân tộc: Kinh 

 Ngày vào Đảng: 3/1968 

Tham gia cách mạng: 5/1966

          Hy sinh: 15/07/1970

          Chức vụ: Tiểu đội trưởng du kích Thị trấn Vĩnh Châu.

I- Quá trình tham gia cách mạng:

Là con út trong gia đình của ông Châu Bạc Chiêu và bà Huỳnh Thị Hoa. Từ sự giác ngộ của gia đình, lòng căm thù giặc và khí thế chiến đấu của các lực lượng vũ trang ở địa phương, Chi bộ Thị Trấn phân công nhiệm vụ cho đồng chí Châu Văn Đơ vào hoạt động trong nội ô Thị Trấn vì chỉ có đồng chí Châu Văn Đơ đang là học sinh mới có thể đi ra vào căn cứ và liên hệ với chi bộ.

II – Những thành tích tiêu biểu:

        Ngày 5/12/1967, đánh vào tụ điểm quán cà phê Xuân Thành bằng mìn gài nổ chậm. Kết quả đã diệt được một tên và một số khác bị thương nặng.

Một trận, đồng chí Châu Văn Đơ kết hợp với một cơ sở kháng chiến cách mạng tên là Tín, dùng mìn để trong giỏ xách vào quán Hải Hiếu ăn uống, trong đó có tên Chi khu phó nhưng khi mìn nổ chỉ bị thương 01 tên lính. 

Vào năm 1968 đồng chí được giao nhiệm vụ vào 7 giờ sáng đánh bằng lựu đạn vào quán nước của nhà cảnh sát Phẩm (Nay là quán Tòng Phát đường Trưng Nhị). Đáng tiếc là chỉ làm bị thương 3 tên.

 Ngày 15/7/1970, trong đêm đi công tác mời Đảng viên trong chi bộ Thị Trấn về họp. Đồng chí bị lọt vào ổ phục kích của địch. Địch kêu gọi đầu hàng, nhưng với tinh thần dũng cảm cao cả, đồng chí đã không nghe lời kêu gọi đầu hàng của địch mà còn chủ động nổ súng bắn xối xả vào đội hình của địch hết 1 băng đạn Cabin, đánh lạc hướng của địch, tạo điều kiện bảo vệ cho các đồng chí của chi bộ dời điểm họp an toàn và đồng chí đã anh dũng hy sinh.

* Tóm lại: Một mình đồng chí đã diệt và làm bị thương 18 tên địch ( 2 Mỹ, 3 sĩ quan ngụy ), góp phần làm nao núng tinh thần ngụy quân, ngụy quyền nội ô Thị Trấn Vĩnh Châu. Từ năm 1966 đến 1970 đồng chí có nhiều hành động dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu. Tuy mới 18 tuổi đời, 4 năm tham gia cách mạng đã có 2 năm tuổi Đảng với những nhiệm vụ đặc biệt là hoạt động bí mật trong các vùng tạm chiến. Sự hy sinh của đồng chí rất có ý nghĩa giáo dục sâu sắc cho thanh thiếu niên các thế hệ. Từ đó tại Hội nghị HĐND huyện khóa V kì họp thứ 12 năm 1992 đã biểu quyết việc đặt tên cho Trường phổ thông cơ sở Thị Trấn II, Thị Trấn Vĩnh Châu nơi đồng chí đã học tập từ năm 1962 đến 1967 là Trường THCS Châu Văn Đơ.

B- Quá trình thành lập trường

I- Tên trường qua các thời kì:

1- Giai đoạn 1976 đến 1981 mang tên: Trường Bồi Thanh có địa chỉ tại Khu IV (Nay là trường Tiểu Học Thị Trấn 1). 

2- Giai đoạn 1981 đến 1992 mang tên: Trường Phổ thông cơ sở Thị Trấn 2 ( Lúc này trường cấp 3 tách riêng, hiện nay là Trường THPT Nguyễn Khuyến. )

3- Giai đoạn 1992 đến nay mang tên: Trường THCS Châu Văn Đơ.

 Tháng 9/1992 trường chuyển về địa điểm mới tại Khu III (Nay là khu buôn bán tại ngã tư Trần Hưng Đạo-Lê Lai)

 Năm 1999 khởi công xây dựng dãy phòng học đầu tiên tại điểm trường mới ở đường Nguyễn Huệ-Khu I (05 Phòng học sát căn tin trường hiện nay)

 Như vậy, lúc này Trường THCS Châu Văn Đơ có 2 điểm (Điểm chính tại khu III, điểm phụ tại Khu I). Việc dạy và học 2 điểm được thực hiện trong 4 năm học (từ tháng 9/2000 đến tháng 5/2004)

 Tháng 8/2004 chuyển toàn bộ cơ sở vật chất về điểm trường mới tại Khu I (Gần Trung Tâm dạy nghề huyện Vĩnh Châu). Việc dạy học hai điểm trường chấm dứt.

II- Bam giám hiệu qua các thời kỳ: 

1- Giai đoạn: 1976-1981: 

  Hiệu trưởng: Tăng Hoàng;               PHT: Lâm Quang Thinh 

Tiếp theo:

           Hiệu trưởng: Nguyễn Doãn Phú      PHT: Lâm Quang Thinh

           Hiệu trưởng: Cao Chiếu Trí;            PHT: Lâm Quang Thinh

2- Giai đoạn: 1981-1992:

          Hiệu trưởng: Lâm Quang Thinh     PHT: Mã Tý Tải (Phụ trách cấp 2)

                                                              PHT: Huỳnh Thị Sen (Phụ trách cấp 1) 

         Tiếp theo: 

         Hiệu trưởng: Trần Văn Dụng          PHT: Võ Hoàng Dũng (Phụ trách cấp 2)

                                                              PHT: Huỳnh Thị Sen (Phụ trách cấp 1)

3- Giai đoạn từ 1983-1987:

           Hiệu trưởng: Huỳnh Thị Sen     PHT: Võ Văn minh (Phụ trách cấp 2) 

                                                         PHT: Nguyễn Quốc Đảm (Phụ trách cấp 1)

4- Giai đoạn: 1987-1992:

           Hiệu trưởng: Võ Hoàng Dũng       PHT: Trang Hoàng Dũng (Phụ trách cấp 2)

                                                              PHT: Sơn Thị Xưa (Phụ trách cấp 1)

                                                              PHT: Thiều Phú Toàn (Phụ trách hành chính quản trị)

5- Giai đoạn: 1992-2003:

           Hiệu trưởng: Võ Hoàng Dũng   PHT: Nguyễn Đình Bảy (Phụ trách chuyên môn)

                                                PHT: Nguyễn Ba (Phụ trách hành chính quản trị)

6- Năm học: 2004-2005:

           Hiệu trưởng: Phạm Thị Hồng Loan   PHT: Bùi T.Kim Thắng (Phụ trách chuyên môn) 

                                                                 PHT: Nguyễn Ba (Phụ trách hành chính quản trị)

7- Giai đoạn: 2005-2008: 

           Hiệu trưởng: Phạm Thị Hồng Loan   PHT: Nguyễn Thành Thơ

8- Năm học: 2008-2009:

           Hiệu trưởng: Phạm Thị Hồng Loan   PHT: Nguyễn Thị Ngọc Anh

9- Năm học: 2009-2010:

           Hiệu trưởng: Lâm Đức Hưng             PHT: Nguyễn Thị Ngọc Anh

10- Năm: 2010 đến nay

           Hiệu trưởng: Lâm Đức Hưng             PHT: Nguyễn Quốc Vinh  

III- Quá trình ra đời của trường THCS Châu Văn Đơ: 

           - Châu Văn Đơ là anh em chú bác với Ông Châu Thanh Bình. Khi ông Châu Thanh Bình làm chủ tịch huyện Vĩnh Châu đã đề nghị HĐND Thị Trấn thông qua nghị quyết thành lập Trường THCS Châu Văn Đơ. Sau đó thông qua HĐND huyện và HĐND tỉnh Sóc Trăng.

           - Từ năm 1992 trở đi Trường THCS Châu Văn Đơ liên tục là trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh và bản thân Ông Châu Thanh Bình cũng có 3 người con theo học trường này. Ông Châu Thanh Bình đã mời 3 Hiệu trưởng của 3 trường (Châu Văn Đơ, Nguyễn Khuyến, Thị Trấn 1) và đại diện phụ huynh 3 trường về UBND huyện họp để công bố thành lập quỹ khuyến học. Bản thân Ông Châu Thanh Bình đã bỏ tiền riêng của mình tặng Trường THPT Nguyễn Khuyến 03 triệu đồng lập quỹ Châu Thanh Bình, tặng Trường TH Thị Trấn 1 một triệu đồng lập quỹ Châu Thanh Bình. Riêng trường cấp 2 tặng 02 triệu đồng để lập quỹ Châu Văn Đơ.

          - Mục đích của quỹ là gửi tiền tiết kiệm (thời điểm đó lãi suất rất cao) lấy lãi khen thưởng 01 giáo viên và 01 học sinh xuất sắc nhất trong 01 năm. Tiền này giao cho Ông Cao Triều Thịnh  (Chủ tịch Hội PHHS Trường THCS Châu Văn Đơ) quản lý và thực hiện. Quỹ này đã thực hiện được hai năm sau đó.

           - Để đáp lại sự quan tâm của Ông Châu Thanh Bình. Liên đội trường THCS Châu Văn Đơ đã thực hiện việc phụng dưỡng Ông Châu Bạc Chiêu (Cha của Châu Văn Đơ) với số tiền là 120.000đ/1tháng. Mỗi quý đều tổ chức cho BCH liên đội đi thăm và tặng quà …). Việc phụng dưỡng bắt đầu từ năm 1999 và kết thúc năm 2006 khi Ông Châu Bạc Chiêu qua đời tại ấp Ngã Tư - Xã Vĩnh Hiệp.

              Năm 2010 Ông Cao Triều Thịnh (Cố vấn Hội PHHS trường) đã đặt 13 biểu trưng Trường THCS Châu Văn Đơ (Bằng thủy tinh) và đã trao tặng cho các cá nhân có đóng góp xây dựng Trường THCS Châu Văn Đơ từ trước đến nay Nhân dịp 20/11/2010.                                                    

 Sưu Tầm và biên tập 

 Phạm Đức Thiện